author تماس با ما: 02156722040

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

مزیت مصوبه بانک مرکزی درباره افزایش سقف وام مسکن مهردر حالی از ابلاغ افزایش سقف وام مسکن مهر از سوی بانک مرکزی کمتر از دو هفته می گذرد که این مصوبه با مصوبه سه سال پیش تفاوت آشکاری دارد و در اقدام جدید قید «تشخیص و تایید بانک» حذف و تاکید وزیر راه و شهرسازی جایگزین آن شده است.

مزیت مصوبه بانک مرکزی درباره افزایش سقف وام مسکن مهردر حالی از ابلاغ افزایش سقف وام مسکن مهر از سوی بانک مرکزی کمتر از دو هفته می گذرد که این مصوبه با مصوبه سه سال پیش تفاوت آشکاری دارد و در اقدام جدید قید «تشخیص و تایید بانک» حذف و تاکید وزیر راه و شهرسازی جایگزین آن شده است.

برای اتمام مسکن مهر ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت

برای اتمام مسکن مهر ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر اتمام مسکن مهر در سال جاری، دولت اهتمام خود را بر تکمیل واحدها و تسریع در ارایه خدمات و انشعابات به کار گرفته است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای مسکن مهر دیده شده است. این عدد از محل فروش یا تهاتر املاک و اراضی […]